Rejestracja klienta w sklepie

Gry i konsole. Sklep NOR-BIT oferuje sprzedaż konsol, gry i akcesoria do konsol. Sklep prowadzi Norby z PSX EXTREME. Najlepsze ceny, duży asortyment, ekspresowe wysyłki. Zapraszamy!

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORBIT.PL

 

§ 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKLEPU

1.     Sklep internetowy www.norbit.pl (dalej Sklep) jest własnością Norberta Koniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny z siedzibą w Miliczu, ul. 11 Listopada 14/1 (woj. dolnośląskie), NIP: 916-109-41-98, REGON: 932975310; adres e-mail: norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl

2.     Sklep internetowy działający pod adresem  www.norbit.pl jest prowadzony przez Norberta Koniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny z siedzibą w Miliczu, ul. 11 Listopada 14/1 (woj. dolnośląskie), NIP: 916-109-41-98, REGON: 932975310; adres e-mail: norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl

3.     Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres e- mail: norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl lub pod numerem telefonu: 71 38 40 477 lub  602 22 52 53


§ 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE REGULAMINU SKLEPU

1.     Regulamin Sklepu określa zasady zakupów jak również prawa i obowiązki stron umowy.

2.     Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie na stronie głównej serwisu www.norbit.pl w zakładce Regulamin i może być w każdej chwili pobrany przez Klienta. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu i zapisania na swoim urządzeniu końcowym (bezpośredni link do Regulaminu: http://www.norbit.pl/regulamin). Klient ma również możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu:

1.     w momencie dokonywania rejestracji w Sklepie i zakładania konta lub

2.     w momencie składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www ale bez zakładania konta czyli bez dokonywania rejestracji.

3.     Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox przy zapisie ‘’Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem’’.

4.     Dodatkowo Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email.

5.     Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być:

1.     osoby fizyczne, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa - Konsumenci.

2.     podmioty dokonujące zakupów związanych bezpośrednio z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu – Przedsiębiorcy.

6.     Pliki związane z realizacją umowy (formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) udostępniane są Klientowi na stronie www.norbit.pl  oraz za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.


§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     W związku z prowadzeniem serwisu internetowego Sklep (jako Usługodawca) świadczy na rzecz Klientów (jako Usługobiorców) usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.     Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Usługodawcę (Sklep)  na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która :

a)            Umożliwiania zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

b)            Umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie.

c)            Umożliwia przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów ( NEWSLETTER)

3.     Usługa, o której mowa w ust. 2 świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca (Klient) uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt. 2 powyżej.

4.     Rezygnacja przez Klienta z usługi powoduje:

a)            usunięcie / zamknięcie konta Klienta. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe

b)            zaprzestanie przesyłania Newslettera;

5.     Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

a)            Dostęp do sieci Internet,

b)            Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (m.in. typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),

c)            Posiadanie konta poczty elektronicznej.

6.     Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl lub telefonicznie na numer 71 38 40 477 lub  602 22 52 53. Dla ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała oznaczenie Usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

7.     Usługobiorca (Klient) obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy (Sklepu) oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę (Klienta) obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.     Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego

9.     Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.


§ 4. TOWARY

1.     Towary sprzedawane w Sklepie to towary nowe jak również towary używane. Na stronie internetowej Sklepu przy towarze znajdują się informacje w zakresie tego czy towar jest używany.

2.     Sklep dokłada wszelkich starań  aby wszystkie produkty oferowane przez Sklep, zarówno nowe jak i używane, pozbawione były  wad prawnych i fizycznych.

3.     Główne cechy / specyfikacje towaru opisane są przy każdym towarze.

4.     Ceny towarów prezentowanych w Sklepie  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.     Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (paragon VAT 23% lub na życzenie do towaru nowego fakturę VAT 23%).

6.     Ceną wiążąca dla stron transakcji jest kwota znajdująca się przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru.

7.     Wszystkie wymienione produkty i nazwy w Sklepie Internetowym są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

8.     Zastrzegamy sobie możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidocznione na stronie internetowej w ofercie Sklepu Internetowego. Czasami towar jest prezentowany w opakowania tzw. Provisional. Opakowanie produktu finalnego, dostarczanego przez Sklep może różnić się od opakowania prezentowanego na stronie internetowej, gdyż wynika to z faktu zmiany opakowania m.in. przez producenta lub nieposiadania przez Sklep opakowania, w jakim prezentowany jest towar.


§ 5. OGÓLNE ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.     Zakup towaru w Sklepie jest możliwy bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.norbit.pl. Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.norbit.pl jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie (złożenie konta) oraz bez dokonywania takiej rejestracji.

2.     Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej www.norbit.pl  (tj. zakup poprzez koszyk).

3.     W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Zarejestrowani użytkownicy posiadają m.in. możliwość przeglądania historii swoich zamówień na naszej stronie, jak też mogą kontrolować ich aktualny status.

4.     Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5.     Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje. Sklep informuje, że zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych lub jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo. Sklep może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu weryfikacji danych.

6.     Złożenie przez Klienta zamówienia bezpośrednio przez stronę www. stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia.

7.     Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru.


§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.     Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez sklep internetowy.

2.     Czas realizacji każdego zamówienia wynosi zazwyczaj od 24 do 48 godzin. Wszystkie przesyłki staramy się wysyłać 2 razy dziennie (rano i po południu), co zapewnia szybką dostawę zamówionego towaru. W sporadycznych przypadkach (złożone zamówienie sprzętowe czy zamówienie specjalne) czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do kilku dni, w takich przypadkach zawsze będziemy ustalać szczegóły indywidualnie z klientem drogą mailową lub telefoniczną. Wydanie towaru nastąpi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3.     W sporadycznych przypadkach, do których należy przykładowo zaliczyć braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Wydanie towaru nastąpi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4.     Koszty wysyłki towaru do Klienta, które ponosi Klient, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo.


§ 7. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 1.     Czas realizacji zamówienia to czas wysyłki plus czas dostawy realizowanej przez kuriera. Zazwyczaj jest to 24 godziny od nadania paczki przez nasz Sklep, wyjątek mogą stanowić mniejsze miejscowości, warunki pogodowe, lub inne czynniki niezależne od naszego sklepu.

2.     Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (zawsze w formie priorytetowej) lub firmy kurierskiej DHL. Na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość wysyłki inną firmą kurierską (DPD, UPS, FedEx - wszystkie opcje dostawy serwisu EPAKA), ale to dopiero w następnym dniu roboczym (wydłużony czas oczekiwania na kuriera) oraz przy wyliczeniu indywidualnej ceny za przesyłkę.


§ 8. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Sklep Internetowy umożliwia następujące sposoby płatności:

a. Gotówką przy odbiorze towaru w Sklepie

b. Przedpłatą przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji oraz na stronie www.norbit.pl/kontakt

c. Za pobraniem (płatne listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)


§ 9. KOSZTY WYSYŁKI

1.     Opłata za wysyłkę towaru zależna jest od cennika Poczty Polskiej, firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy -  Koszt wysyłki zwrotnej towaru do Sklepu ponosi Klient (mowa tu o koszcie transportu od  Klient – do Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów wysyłki zamówionego towaru ze Sklepu do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (mowa tu o koszcie transportu ze Sklepu – do Klient). Wysokość kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia. Informacja w tym zakresie znajduje się również w pouczeniu o odstąpieniu od umowy dostępnym pod linkiem: http://sklep.norbit.pl/formularze/POUCZENIE_O_ODSTAPIENIU_OD_UMOWY_NORBIT.PDF

3.     Klient może odesłać towar w zwykłym trybie pocztą.

4.     Wysokość aktualnych kosztów podawana jest podczas składania zamówienia (Podsumowanie zamówienia w koszyku – zakup przez www).

5.     Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji, o której mowa w zadaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie. Wysyłka poza granice Polski jest możliwa po wcześniejszym ustaleniu kosztów ze Sklepem.

6.     Aktualne koszty wysyłki można znaleźć na stronie www.norbit.pl pod adresem http://www.norbit.pl/ceny


§ 10. ZASADY REKLAMACJI, RĘKOJMIA I PRAWO ODSTĄPIENIA

Rękojmia

1.     Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane między innymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

2.     W przypadku towarów używanych Sklep odpowiada za wady, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

3.     Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie objęte są gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów. Informacje te można znaleźć na stronach internetowych producentów lub w materiałach dołączanych po zakupie przez Sprzedawcę do zamawianego towaru.

Reklamacja

4.     W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej, przewoźnika (kurier, zewnętrzna firma transportowa), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody.

5.     W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, prosimy, aby w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą email pod adresem norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl i poinformować Sklep o tym fakcie.

6.     Reklamację dotyczącą towaru można składać do Sklepu w formie pisemnej lub email.

7.     Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, przewoźnika (firmą kurierską czy za pomocą zewnętrznej firmy transportowej) prosimy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika (przykładowo takim dokumentem może być podpisany protokół szkody).

8.     Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do Sklepu P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny, ul. 11 Listopada 14/1, 56-300 Milicz lub na adres e-mail: norby@norbit.pl.  gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Prosimy, aby Klient uprzednio skonsultował się ze Sklepem w sprawie odesłania towaru w celu ustalenia formy odesłania, daty odesłania czy też sposobu opakowania i przewozu towaru, które powinny odpowiadać właściwościom rzeczy.

9.     Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

10.  Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie]..

Odstąpienie

11.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, Klient zawierający umowę w Sklepie Internetowym ma prawo odstąpienia od umowy kupna towaru w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu towarów do Sklepu Internetowego, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.  Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wg wzoru udostępnionego przez Sklep – wzór odstąpienia można pobrać na stronie www. http://sklep.norbit.pl/formularze/WZOR_FORMULARZA_ODSTAPIENIA_OD_UMOWY_NORBIT.PDF , wzór wydawany jest również Klientowi wraz z towarem oraz przesyłany jest Klientowi na jego adres email.

13.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

14.  Sklep udostępnia Klientowi pouczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać na stronie www pod linkiem: http://sklep.norbit.pl/formularze/POUCZENIE_O_ODSTAPIENIU_OD_UMOWY_NORBIT.PDF . Pouczenie o odstąpieniu od umowy przesyłane jest Klientowi na jego adres email w trakcie składania zamówienia oraz wydawane jest dodatkowo Klientowi wraz z towarem.

15.  W przypadku realizowania prawa odstąpienia od umowy prosimy o przedstawienie/okazanie jakiegokolwiek dowodu zakupu towaru co umożliwi nam identyfikację transakcji dokonanej w naszym Sklepie. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy prosimy, o ile to możliwe, uprzednio poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie, o ile to możliwe, odesłać towar wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu na adres Sklepu.

16.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności w punkcie: (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Czytaj więcej w pouczeniu o odstąpieniu:

http://sklep.norbit.pl/formularze/POUCZENIE_O_ODSTAPIENIU_OD_UMOWY_NORBIT.PDF

UWAGA!

Towar, o którym mowa w art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta, – wobec którego nie przysługuje prawo odstąpienia - to przykładowo: (1) zamówienia przygotowane na specjalne zamówienie Klienta np. konsole do gier w podanej specyfikacji realizowane na zamówienie indywidualne czy (2) zestawy, które zawierają dodatkowe treści zainstalowane na specjalne życzenie Klienta na dysk twardy konsoli

Towar, o którym mowa w art. 38 pkt. 9 ustawy o prawach konsumenta - wobec którego nie przysługuje prawo odstąpienia – to przykładowo gry, które zostały pozbawione oryginalnego opakowania (np. gry, które zostały rozfoliowane).

Towar, o którym mowa w art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – wobec którego nie przysługuje prawo odstąpienia - to przykładowo: w przypadku treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. karty doładowujące do XBOX LIVE lub PLAYSTATION NETWORK), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, co niniejszym zostało uczynione. Reklamacje z tytułu rękojmi uwzględniane będą wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. 

17.  Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

18.  Zwrot przesyłki (w przypadku reklamacji czy prawa odstąpienia) prosimy w miarę możliwości uzgadniać ze Sklepem.

19.  Klient odsyłając towar do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.


§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

1.     Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

2.     Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

3.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c.     Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego (podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

4.     Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.     Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 12. ZASADNY SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORCOM

1.     W stosunkach między Klientem (będącym przedsiębiorcą) a Sklepem nie stosuje się:

1)     ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, a zatem Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2)     ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a zatem nie stosuje się § 10 Regulaminu.

2.     Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient.

3.     Koszty reklamacji zamówionego towaru ponosi Klient.


§ 13. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1.     Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

2.     Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze firmy : Norbert Konieczny P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny z siedzibą w Miliczu, ul. 11 Listopada 14/1 (woj. dolnośląskie), NIP: 916-109-41-98, REGON: 932975310; adres e-mail: norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl

3.     Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez Sklep tj. Norbert Konieczny P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny z siedzibą w Miliczu, ul. 11 Listopada 14/1 (woj. dolnośląskie), NIP: 916-109-41-98, REGON: 932975310;

4.     Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe:

1)     w celu doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów (tj. gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą)

2)     gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

3)     gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności : marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych; dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

5.     W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.     W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych winien zwracać się do Administratora Danych Osobowych na piśmie.

7.     Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.     Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres, dane faktury jest konieczne [art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.


§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.norbit.pl w zakładce regulamin.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.     Sprzedający zastrzega sobie możliwości do zmian Regulaminu w każdym czasie. Klienta wiążą postanowienia tego Regulaminu który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta.

4.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach przedsiębiorca – konsument. POLITYKA COOKIES

I. Definicje

1. Administrator – oznacza przedsiębiorcę – Norberta Koniecznego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny z siedzibą w Miliczu, ul. 11-go Listopada 14 lok. 1, NIP 916-109-41-98, REGON 932975310, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzenia Użytkownika.

2.  Cookies – (tzw. ciasteczka) oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem stron internetowej Serwisu, o ile Administrator współpracuje z partnerami.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.norbit.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.  Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Informacja o cookies.

Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

III. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony www.norbit.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do Użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.

2. Administratorem cookies jest Norbert Konieczny, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny (zwany dalej „Usługodawcą”).

IV. Zbierane informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez cookies, system Google Analytics oraz system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na urządzeniu Użytkownika wyraża on za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce usunąć istniejące cookies z urządzenia, może zrobić to korzystając z opcji przeglądarki

4. Administrator korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba że wskazano inaczej):

a. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające Użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta Użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych Użytkowników - niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu Użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

b. Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

c. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez Użytkowników (takich jak nazwa Użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał Użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań Użytkowników i udostępniania treści).

5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

6. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta.

V. Cele, w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje własne Cookies do następujących celów:

a.       konfiguracji serwisu, czyli dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

b.      uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w trakcie jego pobytu w serwisie. Działanie to niezbędne jest do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, zapewnienia poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c.       realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, jak również utrzymania poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu oraz umożliwienie korzystania w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

d.      analiz i badań oraz audytu oglądalności dzięki których możliwe jest utworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e.      zapewnienia bezpieczeństwa oraz niezawodnego funkcjonowania serwisu.

2. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VI. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies można kierować na adres e-mail Usługodawcy: norby@wr.onet.pl.
 POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Norbert Konieczny, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOR-BIT Norbert Konieczny; NIP 916-109-41-98, REGON 932975310, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, dalej: „UODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1030).

3. Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Twoich praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu oraz Polityce Prywatności i RODO.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora to realizacja umów, działania marketingowe, informacyjne i promocyjne.

2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo w celu dokonania zakupów Klient może założyć konta na serwisie www.norbit.pl wówczas podaje takie dane jak: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail. Klientowi nadany zostaje wówczas login oraz pierwsze hasło, które Klient powinien zmienić przy pierwszym logowaniu. Klient może składać zamówienia bez zakładania konta (bez rejestracji) ale dla celów wykonania umowy powinien podać dane takie jak: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

3. Administrator zapewnia prawidłowe działanie systemu informatycznego, który uniemożliwia korzystanie przez osoby nieuprawnione oraz pozwalający na jednoznaczną identyfikację stron usługi oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy, jak również zakończenie w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

4. Administrator może prowadzić działania marketingowe w celu promocji swoich produktów drogą elektroniczną (e-mail), SMS, innymi kanałami. Działania marketingowe prowadzone drogą elektroniczną polegają na wysyłaniu wiadomości zawierających materiały promocyjne lub marketingowe na adresy e-mail lub telefonów Klientów oraz innych osób. Działania marketingowe, o których mowa powyżej, prowadzone są wyłącznie na adresy e-mail lub telefony Klientów oraz osób trzecich, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości za pośrednictwem serwisu www.norbit.pl.

5. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

6. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

III. Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Przetwarzane dane w ramach naszych usług będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane Klienta będą przetwarzane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta ograniczających tę zgodę, jak również w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

V. Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

VI. Prawa i obowiązki Klienta

1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia w każdej chwili. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: lub norby@wr.onet.pl, zadzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT.

2. W przypadku, gdy Administrator  występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: norby@norbit.p lub norby@wr.onet.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl lub P.H.U. NOR-BIT, Norbert Konieczny, ul. 11 Listopada 14/1, 56-300 Milicz;

3. Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: norby@norbit.pl lub norby@wr.onet.pl

2. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

4.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

4.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.NORBiT na Google +

NORBIT TOP 10
Zamów przed premierą!
Fate/Samurai Remnant (PS5)
Fate/Samurai Remnant (PS5)
HIT RPG! Przygodowa gra akcji RPG osadzona w feudalnej Japonii, gdzie gracz wciela się w Ioriego Minamoto, Mistrza walk i szermierki. Towarzyszy mu S...
EA Sports FC 24 (PL!) (XSX) (XBO)
EA Sports FC 24 (PL!) (XSX) (XBO)
HICIOR SPORTOWY! SPADKOBIERCA SERII FIFA OD EA SPORTS!! Zanurz się w świecie gry w piłkę nożną jeszcze głębiej dzięki trzem zaawansowanym tec...
EA Sports FC 24 (PL!) (PS4)
EA Sports FC 24 (PL!) (PS4)
HICIOR SPORTOWY! SPADKOBIERCA SERII FIFA OD EA SPORTS!! Zanurz się w świecie gry w piłkę nożną jeszcze głębiej dzięki trzem zaawansowanym tec...
EA Sports FC 24 (PL!) (PS5)
EA Sports FC 24 (PL!) (PS5)
HICIOR SPORTOWY! SPADKOBIERCA SERII FIFA OD EA SPORTS!! Zanurz się w świecie gry w piłkę nożną jeszcze głębiej dzięki trzem zaawansowanym tec...
Everspace 2 (PL!) Stellar Edition (XSX)
Everspace 2 (PL!) Stellar Edition (XSX)
HICIOR! Kosmiczna strzelanina z elementami RPG z ciekawą kampanią dla jednego gracza. Wyrusz w pełną wyzwań podróż przez ciągle zmieniający s...
Everspace 2 (PL!) Stellar Edition (PS5)
Everspace 2 (PL!) Stellar Edition (PS5)
HICIOR! Kosmiczna strzelanina z elementami RPG z ciekawą kampanią dla jednego gracza. Wyrusz w pełną wyzwań podróż przez ciągle zmieniający s...
SCORN (PL!) Deluxe Edition (XSX)
SCORN (PL!) Deluxe Edition (XSX)
HICIOR! Mroczna gra przygodowa w klimacie horroru z perspektywy pierwszej osoby, osadzona w koszmarnym wszechświecie dziwnych form i ponurych gobelin...
SCORN (PL!) Deluxe Edition (PS5)
SCORN (PL!) Deluxe Edition (PS5)
HICIOR! Mroczna gra przygodowa w klimacie horroru z perspektywy pierwszej osoby, osadzona w koszmarnym wszechświecie dziwnych form i ponurych gobelin...
Warhammer 40,000: Darktide (PL!) (XSX)
Warhammer 40,000: Darktide (PL!) (XSX)
HICIOR! TYLKO NA XBOX SERIES X! Kooperacyjna gra akcji umiejscowiona w popularnym uniwersum dark fantasy Warhammer 40,000. Akcja gry toczy się na pla...
Assassin's Creed Mirage (PL!) Deluxe Edition (XSX) (XBO)
Assassin's Creed Mirage (PL!) Deluxe Edition (XSX) (XBO)
MEGA HICIOR! EDYCJA DELUXE! Znana seria od Ubisoft powraca w zupełnie nowej odsłonie. Poznaj historię Basima, sprytnego złodziejaszka doznającego...
Assassin's Creed Mirage (PL!) Deluxe Edition (PS4) (PS5)
Assassin's Creed Mirage (PL!) Deluxe Edition (PS4) (PS5)
MEGA HICIOR! EDYCJA DELUXE! Znana seria od Ubisoft powraca w zupełnie nowej odsłonie. Poznaj historię Basima, sprytnego złodziejaszka doznającego...